tr

.Türkçe / Turkish_

.click for english_ this is the turkish version of the project website translated on the occasion of the exhibition of .intuition3.0_ at the 13th İstanbul Biennial and does not contain updates made after 06.09.2013_

.sezgiler (joseph beuys’un ardından)_

.-_-.

.info_
.sezgi1.0: 96.000 alman mark’lık mutlak bir değişim değerine sahip biricik bir sanat yapıtı_
.sezgi2.0_
.sezgi2.1_
.sezgi3.0: maddeden tamamen bağımsızlaştırılmış, sıfır-baytlık sanat yapıtı_
.sezgi3.1_
.sergiler_
.özgür/açık içerik_
.copyleft!_ & krediler
.iletişim//bağış/takip

 

.info_

“Fiziksel araçların, edisyon şeklinde dağıtılmasıyla ilgileniyorum çünkü fikirlerin yayılmasıyla ilgileniyorum.”

“…dağıtımdan bahsetmek daha önemli; daha fazla insana ulaşmaktan…”

“Bir nesnede, çoğaltılmasını mümkün kılacak özellikleri arıyorum…”

“Bazı durumlarda edisyonun sınırlı sayıda olması gerekiyor çünkü teknik açıdan başka türlü olması zaten imkansız.”

joseph Beuys , 1970

 

.sezgiler (joseph beuys’un ardından)_  bilişim teknolojileri çağında joseph beuys’un sanatsal fikirleri ve özellikle de “sezgi” (intuition) adlı çoğaltması (multiple) üzerine düşünen bir seri .-_-. yapıtıdır. beuys’un “sezgi”si nesne formunda bir çoğaltma iken, .-_-. tarafından üretilen .sezgiler_ enformasyon formunda digitiple’dır. bu seriden sezgi1.0: 96.000 alman mark’lık mutlak bir değişim değerine sahip biricik bir sanat yapıtı_ ise bir istisna olarak, .-_-. tarafından nesne formatında biricik bir sanat yapıtı olarak üretilmiş ve kapitalist ekonomi ve ilişkilere tabi tek sanat yapıtıdır. nesne formundaki diğer tüm .-_-. yapıtları kapitalist ekonomi ve ilişkilerden bağımsız, özgür ve copyleft’tir. .sezgi1.0: 96.000 alman mark’lık mutlak bir değişim değerine sahip biricik bir sanat yapıtı_’nın aksine .sezgi3.0_, bilişim teknolojileri çağında digitiple olarak üretilmiş ve maddeden tamamen bağımsızlaştırılmış, sıfır-baytlık bir sanat yapıtı olarak kavramsal sanat bağlamında ortaya çıkan “sanat yapıtının maddeden bağımsızlaşması” tartışmalarına eklemlenir_

.joseph beuys, çoğaltmaları, biricik nesneler olarak sanat yapıtları yerine fikirlerini daha geniş bir kitleye iletebilecek birer araç olarak çok edisyonlu sanat yapıtları olarak tercih etti. beuys’a göre, onun çoğaltmalarından birine sahip olan herkes, çoğaltmanın bir araç olma özelliği sayesinde-o çoğaltma ile karşılaşabildiği sürece-kendisiyle iletişimde kalabiliyordu_

.üzerinde kurşun kalemle yapılmış basit ibareler olan bir tahta kutu olan “intuiton” isimli yapıtı, beuys’un yaklaşık 12.000 adetle en yüksek sayıdaki edisyona sahip çoğaltmasıdır ve zamanında edition vice-versand (remscheid, almanya) tarafından her bir edisyonu 8 alman markı’na satılmıştır. beuys için, sezgi ile doldurulacak bir kutu olarak “sezgi”, onunla izleyicisi arasındaki iletişimin devam etrmesini mümkün kılacak şekilde bir gündelik kullanım nesnesi olmalıydı_

.fakat “sezgi”ye birinin masasının üstünde duran ve kullanılan bir kutu olarak rastlamak pek mümkün görünmüyor. çünkü eserin her bir edisyonu, yüksek ikincil piyasa fiyatlarıyla sanat pazarı ve kültür endüstrisi bağlamında “değerli” birer sanat yapıtına dönüştü. “sezgi”nin görselleri bile telif hakkı yasalarına tabi ve bu görselleri kullanabilmek için lisanslamak gerekiyor_

.her ne kadar beuys gibi pek çok sanatçı çoğaltmalar üreterek sanat pazarı içerisinde alternatif duruşlar oluşturmayı ve daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşarak iletişime girmeyi arzuladıysa da, kültür endüstirisi aracılığıyla bu sanatçıların çoğu yapıtı eninde sonunda metalaştı. başlangışta sanat yapıtının biricikliğine meydan okuyan çoğaltma kavramı, sonraları kültür endüstrisi tarafından fiyat farklılaştırmasına dayalı bir pazarlama aracı olarak kullanılmaya başlandı ve ikincil piyasalarda yüksek değişim değerlerine sahip olabilecek “uygun fiyatlı sanat eserleri” olarak birer yatırım aracı gibi sunuldu_

.her maddi şey gibi çoğaltmalar da birer nesne olarak maddeye dayalı olmalarından dolayı kıtlığa ve kapitalist üretim biçimlerine tabi olarak metalaştılar_

.sezgi1.0: 96.000 alman mark’lık mutlak bir değişim değerine sahip biricik bir sanat yapıtı_ , .sezgi 2.1_ ‘in tuval üzerine yağlı boya biricik bir heykel/resim temsili ve yaklaşık olarak joseph beuys’un “sezgi” isimli çoğaltması ile aynı boyutlarda. 2013 yılı itibariyle bu yapıt, 96.000 alman mark’lık mutlak değişim değeri ile, .-_-. yapıtları arasında “satılık” olan tek sanat yapıtı. fakat alman markı dışından herhangi bir para birimi ile alınamıyor_.sezgi2.0_ bir html kodu. web tarayıcısına, web dizinindeki “intuition.jpg” isimli imajı göstermesini komut ediyor. “intuition.jpg” isimli bu imajın alman sanatçı jospeh beuys’un “intuition” isimli çoğaltma yapıtının fotoğrafı olması gerekiyor ki söz konusu yapıtın fotoğrafları da, tıpkı neredeyse tüm sanat yapıtlarının fotoğrafları gibi telif hakları yasalarına tabi ve bu fotoğrafları kullanabilmek için izin ve fotoğrafların kullanım lisanslarını almak gerekiyor. “sezgi”nin fotoğraflarını kullanmak için lisans verme hakkını elinde tutan artists rights society (ars), new york isimli kurum joseph beuys’un “sezgi” isimli yapıtının dijital imajının httpdot.net sunucusunda kullanılması için izin vermediğinden dolayı, telif haklarına tabi bu imaj projenin web dizininde yer alamıyor. bu durumda html kodu web tarayıcısına alt attribute’u, yani alternatif metni göstermesini komut ediyor. her web tarayıcısı istenilen imajın sunucuda bulunmaması durumunda farklı davrandığından dolayı yapıtı her işletim sistemi ve web tarayıcısında farklı göreceksiniz_.sezgi2.1_ bir .png imaj. .sezgi2.1_, .sezgi2.0_’ın gnu/linux işletim sisteminde firefox 3.6.12 web tarayıcısı ile, freesans fontu (boyut 12) kullanılarak tarandığında nasıl gözüktüğünün imajı_.sezgi3.0: maddeden tamamen bağımsızlaştırılmış, sıfır-baytlık sanat yapıtı_ .tar.gz arşivi olarak dağıtılan ve açıldığında sıfır-bayt olan bir masaüstü klasörü. tıpkı joseph beuys’un sezgi adlı yapıtı gibi, .sezgi3.0_ da gündelik olarak kullanılıp, sezgi ile doldurulmayı bekliyor. joseph beuys’un sezgi isimli yapıtı nesne olarak bir çoğaltma (multiple) iken, .sezgi3.0_ enformasyon olarak bir digitiple_ aralarında hiyerarşi bulunmayan eşit bireyler (peers) için özgür copyleft bir armağan_.sezgi3.1_ bir .png imaj. .sezgi3.1_, .szegi3.0_’ın gnu/linux işletim sisteminde, özelleştirilmiş clearlooks teması ile nasıl gözüktüğünün imajı_

 

.sezgiler (joseph beuys’un ardından)_ için etiketler

sezgi1.0:
96.000 alman mark’lık mutlak bir değişim değerine sahip biricik bir sanat yapıtı_

.-_-.
.sezgiler (joseph beuys’un ardından)_ serisinden
2012, tuval üzerine yağlı boya, resim/heykel, 30 x 21 x 5,8 cm,
96.000 alman mark’lık mutlak bir değişim değerine sahip biricik nesne
http://intuitions.httpdot.net/intuition1-0_/
.copyleft!_ , .-_-. , 2012

.sezgi2.0_
.-_-.
.sezgiler (joseph beuys’un ardından)_ serisinden
2010, digitiple, html kodu, 589bayt,
kullanılan işletim sistemi, yazılım ve ayarlara bağlı olarak çeşitli biçimlerde
http://intuitions.httpdot.net/intuition2.0/
.copyleft!_ , .-_-. , 2010

.sezgi2.1_
.-_-.
.sezgiler (joseph beuys’un ardından)_ serisinden
2010, digitiple, png image, 604x842px, 15.7KB,
.sezgi2.0_ isimli .-_-. yapıtının gnu/linux işletim sisteminde firefox 3.6.12 web tarayıcısı ile, freesans fontu (boyut 12) kullanılarak tarandığında nasıl gözüktüğünün imajı
http://intuitions.httpdot.net/intuition2.1/
.copyleft!_ , .-_-. , 2010

.sezgi3.0:
maddeden tamamen bağımsızlaştırılmış, sıfır-baytlık sanat yapıtı_

.-_-.
.sezgiler (joseph beuys’un ardından)_ serisinden
2010, digitiple, .tar.gz arşivi olarak dağıtılan masaüstü dosyası,
sıfır-bayt, kullanılan işletim sistemi ve temaya bağlı olarak çeşitli biçimlerde
http://intuitions.httpdot.net/intuition3-0_/
.copyleft!_, .-_-. , 2010

.sezgi3.1_
.-_-.
.sezgiler (joseph beuys’un ardından)_ serisinden
2010, digitiple, .png imaj, 65x65px, 12.6KB
.sezgi3.0_ isimli .-_-. yapıtının gnu/linux işletim sisteminde, özelleştirilmiş clearlooks teması ile nasıl gözüktüğünün imajı
./intuition3-1_/
.copyleft!_ , .-_-. , 2010

.sezgi1.0:
96.000 alman mark’lık mutlak bir değişim değerine sahip biricik bir sanat yapıtı_

.sezgi1.0: 96.000 alman mark’lık mutlak bir değişim değerine sahip biricik bir sanat yapıtı_,  joseph beuys’un “sezgi” adlı çoğaltmasıyla hemen hemen aynı boyutlarda tuval üzerine yağlıboya resim/heykeldir. .sezgi1.0_ , 2012 yılı itibariyle “satılık” olan tek .-_-. yapıtıdır ve 96.000 alman marklık mutlak bir değişim değeri vardır. yapıt başka bir para birimi ile satın alınamaz.
.intuition1.0 önden görünüm

.sezgi1.0_’ın önden görünümü

.beuys “sezgi” çoğaltmasının yaklaşık 12.000 edisyonunu üretti. her bir edisyon edition vic-versand tarafından 8 alman markına satıldı. “sezgi”nin 12.000 edisyonunun ilk toplam değişim değeri 96.000 DM (12,000×8) idi. .-_-. tarafından üretilen ..sezgi1.0: 96.000 alman mark’lık mutlak bir değişim değerine sahip biricik bir sanat yapıtı_’nın değişim değeri, satış fiyatı da bu miktara göre belirlenmiştir_

.beuys, fikirlerini daha geniş bir izleyici kitlesiyle paylaşmanın bir aracı olarak çoğaltmalar üretti. “sezgi”, beuys tarafından üretilen en çok edisyonlu çoğaltma olmasına rağmen, yapıtın her bir edisyonu, ikincil piyasalardaki fiyatları ile sanat piyasası ve kültür endüstrisi bağlamında “değerli” birer yapıta dönüştü. “sezgi”nin bir edisyonuna ve hatta bir fotoğrafına bile rastlamak neredeyse imkansız çünkü “sezgi”nin fotoğrafları bile telif hakkı yasalarına tabi ve kullanımları için izin ve ücret ödenerek lisans alınmasını gerektiriyor_

. http://httpdot.net/.-_-./ web sitesinde “sezgi”nin imajını kullanabilmek için lisans almak üzere  artists rights society (ARS) ile iletişime geçildi. gelen resmi cevap şöyledir:

“Artists Rights Society (ARS), VG Bild-Kunst, Bonn’un Amerika’daki tek temsilcisidir. Dolayısıyla ARS, Joseph Beuys’a ait yapıtların kullanımına dair Amerika’daki müşterilere lisans verme hakkına sahiptir. Joseph Beuys’un “Sezgi” adlı yapıtının kullanımına dair 29 Ekim 2010 tarihli talebiniz için teşekkür ederiz. E-postanızda belirtilen kullanım için izin verilemeyeceğini üzülerek bildiriyoruz…”

resim/heykel formundaki .sezgi1.0: 96.000 alman mark’lık mutlak bir değişim değerine sahip biricik bir sanat yapıtı_ , .-_-. tarafından üretilen bir dijital çoğaltma (digitiple) sanat yapıtı olan .intuition2.1_’in biricik bir temsili. .sezgi2.1_ bir .png imaj. .sezgi2.1_, .sezgi2.0_’ın gnu/linux işletim sisteminde firefox 3.6.12 web tarayıcısı ile, freesans fontu (boyut 12) kullanılarak tarandığında nasıl gözüktüğünün imajı. .sezgi2.0_, web tarayıcısına “intuition.jpg” isimli imajı göstermesini komut eden digitiple bir html kodu. söz konusu imaj telif hakkı yasalarına tabi ve httpdot.net sunucusunda sunulması için ARS tarafından izin verilmediğinden çağrılan imaj sunucuda bulunmuyor ve html kodu web tarayıcısına alt attribute’u, yani alternatif metni göstermesini komut ediyor.  bu metin aynı zamanda .sezgi1.0: 96.000 alman mark’lık mutlak bir değişim değerine sahip biricik bir sanat yapıtı_ üzerinde yer alan ingilizce metin:

.photo of ‘intuition’ by Joseph Beuys, 1968 © Copyright Estate of Joseph Beuys / Artists Rights Society (ARS), New York / VG Bild-Kunst, Bonn_

bu metnin türkçe çevirisi de aşağıdaki gibi:
.Joseph Beuys’un ‘sezgi’ yapıtının fotoğrafı, 1968 © Copyright Estate of Joseph Beuys / Artists Rights Society (ARS), New York / VG Bild-Kunst, Bonn_

.dah aönceleri alman merkaz bankası deutsche bundesbank’ın web sitesinde, 22 haziran 2012 tarihli archive.org the wayback machine kaydından da görebileceğiniz gibi, aşağıdaki enformasyon yer alıyordu:

“Ücretsiz alman markı-euro alış-satışı

Aşağıda belirtilen banknot ve madeni paraları arasında sınırsız miktarda, süresiz ve ücretsiz olarak tüm  deutsche bundesbank şubelerinde, şubelerin açık olduğu saatlerde alış-satış yapabilirsiniz. Resmi euro kur oranı 1.95583 alman markı için 1 euro’dur.”

.süresiz olarak ve ücretsiz euro-alman markı “alış-satış” (exchange) politikaları olduğunu belirten alman merkez bankası deutsche bundesbank ile, belirtilen sabit kur oranı ile 49.084 euro karşılığında 96.000 alman markı satın almak için iletişime geçildi. bankadan gelen resmi cevap şöyledir:

“…Deutsche Bundesbank’ın artık Alman Markı parası basma yetkisi yoktur… Euro karşılığında Alman markı “alış-satış”ı mümkün değildir ve bir sorun teşkil etmektedir. Ayrıca, bankamızın şubelerine getirilen Alman markı banknotları ve madeni paraların sınıflandırılarak toplandığını ve hemen yok edildiğini bilginize sunarız. Alman markı banknotlarını ve madeni paralarını özel koleksiyoner dükkanlarından edinebilirsiniz.”_

.yukarıdaki enformasyonun yer aldığı deutsche bundesbank doğrudan linki (http://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Standardartikel/Core_business_areas/Cash_management/dm_banknotes_coins_exchange.html) eylül 2013 itibariyle boş. (söz konusu sayfa için en son the wayback machine kaydı 29 ağustos 2012’ye ait). sayfa şu an http://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Standardartikel/Core_business_areas/Cash_management/free_exchange_dm_euro.html  linkinde yer alıyor (ilk the wayback machine linki 3 şubat 2013 tarihine ait) ve “Ücretsiz alman markı-euro alış-satışı”(Free exchange DM-euro) ibaresi “Alman markı karşılığında Euro satışı” (Exchanging DM for euro) şeklinde değiştirilmiş olarak aşağıdaki enformasyonu barındırıyor ki, bunun anlamı “alış-satış”(exchange) değil, “paraya çevirmek”tir(redeem):

“Alman markı karşılığında Euro satışı

Tüm deutsche bundesbank şubelerinde, şubelerin açık olduğu saatlerde, sınırsız miktarda alman markı banknot ve madeni parayı, süresiz ve ücretsiz olarak euro karşılığında satabilirsiniz”

.bu durumda, .sezgi1.0: 96.000 alman mark’lık mutlak bir değişim değerine sahip biricik bir sanat yapıtı_ para karşılığında satın alınamıyor, sadece “özel koleksiyonluk parçalar”(özel koleksiyoner dükkanlarından elde edilebilecek alman markı) karşılığında “alış-satışı” gerçekleştirilebiliyor.  .sezgi1.0_ adlı yapıtı “satın alma”nın tek yolu, birincil “alış-satış” olarak, para karşılığında “özel koleksiyonluk parçalar” “satın almak”, sonra da bu “özel koleksiyonluk parçaları” karşılığında ikincil “alış-satış” olarak .sezgi1.0_’i satın almak. .sezgi1.0_ kapitalist ekonominin hizmetinde, mutlak bir değişim değeri olan bir sanat yapıtıdır_

.intuition1.0 üst imaj

.sezgi1.0_’ın.üst, sol, arka ve alttan görünümleri

 

.sezgi2.0_

.görmek/erişmek/deneyimlemek/ziyaret etmek/sahip olmak için:.

http://intuitions.httpdot.net/intuition2.0/

.sezgi2.0_ bir html kodu. web tarayıcısına, web dizinindeki “intuition.jpg” isimli imajı göstermesini komut ediyor. “intuition.jpg” isimli bu imajın alman sanatçı jospeh beuys’un “intuition” isimli çoğaltma yapıtının fotoğrafı olması gerekiyor ki söz konusu yapıtın fotoğrafları da, tıpkı neredeyse tüm sanat yapıtlarının fotoğrafları gibi telif hakları yasalarına tabi ve bu fotoğrafları kullanabilmek için izin ve fotoğrafların kullanım lisanslarını almak gerekiyor. “sezgi”nin fotoğraflarını kullanmak için lisans verme hakkını elinde tutan artists rights society (ars), new york isimli kurum joseph beuys’un “sezgi” isimli yapıtının dijital imajının httpdot.net sunucusunda kullanılması için izin vermediğinden dolayı, telif haklarına tabi bu imaj projenin web dizininde yer alamıyor. bu durumda html kodu web tarayıcısına alt attribute’u, yani alternatif metni göstermesini komut ediyor. her web tarayıcısı istenilen imajın sunucuda bulunmaması durumunda farklı davrandığından dolayı yapıtı her işletim sistemi ve web tarayıcısında farklı göreceksiniz_

.html kodunda aynı zamanda ingilizce ana proje sayfasın link ve başlık özelliği (title attribute) da bulunuyor_

.sezgi2.0_ bir digitiple_

.sezgi2.0_, (.sezgiler (joseph beuys’un ardından)_ isimli seri .-_-. projesinin bir parçasıdır_

.sezgi2.0_’ın gnu/linux işletim sisteminde firefox 3.6.12 web tarayıcısı ile, freesans fontu (boyut 12) kullanılarak tarandığında nasıl gözüktüğünü görmek için .sezgi2.1_‘e bakın_

.kaynak ve paylaşım kodları ile birlikte (.sezgiler (joseph beuys’un ardından)_ serisinin tüm .copyleft özgür içeriği için özgür/açık içerik sayfasını ziyaret edin_

.sezgi2.0_
.-_-.
.sezgiler (joseph beuys’un ardından)_ serisinden
2010, digitiple, html kodu, 589bayt,
kullanılan işletim sistemi, yazılım ve ayarlara bağlı olarak çeşitli biçimlerde
http://intuitions.httpdot.net/intuition2.0/
.copyleft!_ , .-_-. , 2010

 

.sezgi2.1_

.görmek/erişmek/deneyimlemek/ziyaret etmek/sahip olmak için:.

http://intuitions.httpdot.net/intuition2.1/

.sezgi2.1_ bir .png imaj_
.sezgi2.1_, .sezgi2.0_’ın gnu/linux işletim sisteminde firefox 3.6.12 web tarayıcısı ile, freesans fontu (boyut 12) kullanılarak tarandığında nasıl gözüktüğünün imajı_
.sezgi2.1_ bir digitiple_
.sezgi2.1_ (.sezgiler (joseph beuys’un ardından)_ isimli seri .-_-. projesinin bir parçasıdır_
.kaynak ve paylaşım kodları ile birlikte (.sezgiler (joseph beuys’un ardından)_ serisinin tüm .copyleft özgür içeriği için özgür/açık içerik sayfasını ziyaret edin_

.sezgi2.1_
.-_-.
.sezgiler (joseph beuys’un ardından)_ serisinden
2010, digitiple, png image, 604x842px, 15.7KB,
.sezgi2.0_ isimli .-_-. yapıtının gnu/linux işletim sisteminde firefox 3.6.12 web tarayıcısı ile, freesans fontu (boyut 12) kullanılarak tarandığında nasıl gözüktüğünün imajı
http://intuitions.httpdot.net/intuition2.1/
.copyleft!_ , .-_-. , 2010

 

.sezgi3.0:
maddeden tamamen bağımsızlaştırılmış, sıfır-baytlık sanat yapıtı_

.click for the main and most up to date project website in  english_

 

“ ‘Hiçlik’ in ne kadar daha az olabileceğini hala bilmiyoruz.  Siyah resimler, beyaz resimler, ışık hüzmeleri, saydam film, sessiz konser, görünmez heykel, veya yukarıda bahsedilen projelerden herhangi birinde nihai bir sıfır noktasına ulaşıldı mı? Pek de öyle gelmiyor.”

Lucy R. Lippard & John Chandler,
Sanatın Maddeden Bağımsızlaşması, 1968.sezgi3.0: maddeden tamamen bağımsızlaştırılmış, sıfır-baytlık sanat yapıtı_ .tar.gz arşivi olarak dağıtılan ve açıldığında sıfır-bayt olan bir masaüstü klasörü. tıpkı joseph beuys’un sezgi adlı yapıtı gibi, .sezgi3.0_ da gündelik olarak kullanılıp, sezgi ile doldurulmayı bekliyor. joseph beuys’un sezgi isimli yapıtı nesne olarak bir çoğaltma (multiple) iken, .sezgi3.0_ enformasyon olarak bir digitiple_ aralarında hiyerarşi bulunmayan eşit bireyler (peers) için özgür copyleft bir armağan_

.sezgi3.0: maddeden tamamen bağımsızlaştırılmış, sıfır-baytlık sanat yapıtı_ ,  (.sezgiler (joseph beuys’un ardından)_ isimli seri .-_-. projesinin bir parçasıdır_

.sezgi3.0: maddeden tamamen bağımsızlaştırılmış, sıfır-baytlık sanat yapıtı_ kullanılan işletim sistemi ve temalara göre çeşitli formlarda görünür. gnu/linux işletim sisteminde özelleştirilmiş clearlooks teması ile nasıl gözüktüğünü görmek için .sezgi3.1_‘i ziyaret edin_

.kaynak ve paylaşım kodları ile birlikte (.sezgiler (joseph beuys’un ardından)_ serisinin tüm .copyleft özgür içeriği için özgür/açık içerik sayfasını ziyaret edin_

.sezgi3.0:
maddeden tamamen bağımsızlaştırılmış, sıfır-baytlık sanat yapıtı_
.-_-.
(.sezgiler (joseph beuys’un ardından)_ serisinden)
2010, digitiple, .tar.gz arşivi olarak dağıtılan masaüstü dosyası,
sıfır-bayt, kullanılan işletim sistemi ve temaya bağlı olarak çeşitli biçimlerde
http://intuitions.httpdot.net/intuition3-0_/
.copyleft!_, .-_-. , 2010

 

.sezgi3.1_

.görmek/erişmek/deneyimlemek/ziyaret etmek/sahip olmak için:.

./intuition3.1/

.sezgi3.1_ bir .png imaj_
sezgi3.1_, .szegi3.0_’ın gnu/linux işletim sisteminde, özelleştirilmiş clearlooks teması ile nasıl gözüktüğünün imajı_
.sezgi3.1_ bir digitiple_
.sezgi3.1_ (.sezgiler (joseph beuys’un ardından)_ isimli seri .-_-. projesinin bir parçasıdır_
.kaynak ve paylaşım kodları ile birlikte (.sezgiler (joseph beuys’un ardından)_ serisinin tüm .copyleft özgür içeriği için özgür/açık içerik sayfasını ziyaret edin_

.sezgi3.1_
.-_-.
.sezgiler (joseph beuys’un ardından)_ serisinden
2010, digitiple, .png imaj, 65x65px, 12.6KB
.sezgi3.0_ isimli .-_-. yapıtının gnu/linux işletim sisteminde, özelleştirilmiş clearlooks teması ile nasıl gözüktüğünün imajı
./intuition3-1_/
.copyleft!_ , .-_-. , 2010

.sergiler_

.sezgi3.0: maddeden tamamen bağımsızlaştırılmış, sıfır-baytlık sanat yapıtı_:

13. istanbul bienali: anne, ben barbar mıyım?
küratör fulya erdemci
14.09-20.10 2013 istanbul
http://13b.iksv.org

—-

.sezgiler_ serisi:

.sezgiler_ (.intuitions_) .-_-.
4-20 temmuz 2013 apartman projesi- berlin http://berlin.apartmentproject.org/
sergi web sitesi
http://www.httpdot.net/.-_-./exhibitions_/intuitions_/

 

.özgür/açık içerik_

özgür/açık içerik: .sezgi1.0:
96.000 alman mark’lık mutlak bir değişim değerine sahip biricik bir sanat yapıtı_

.sezgi 2.1_ ‘in tuval üzerine yağlı boya biricik bir heykel/resim temsili ve yaklaşık olarak joseph beuys’un “sezgi” isimli çoğaltması ile aynı boyutlardadır. tuval fonu titanyum beyazı (Pigment White 6, CI 77891) yağlı boya ve üzerindeki metin karbon siyahı (lamp black) (PBk6) yağlı boyadır.  tuval üzerinde ingilizce olarak şu metin yazar:

.photo of ‘intuition’ by Joseph Beuys, 1968 © Copyright Estate of Joseph Beuys / Artists
Rights Society (ARS), New York / VG Bild-Kunst, Bonn_

ayrıca arka tarafta, tuval kasnağında el yazısı ile aşağıdaki yazılar vardır:

.intuition1.0:
a unique work of art with an absolute exchange value of
96,000 deutsche marks_

.copyleft!_ . .-_-. , 2012

2013 yılı itibariyle bu yapıt, 96.000 alman mark’lık mutlak değişim değeri ile, .-_-. yapıtları arasında “satılık” olan tek sanat yapıtıdır fakat alman markı dışından herhangi bir para birimi ile alınamaz_

.sezgi1.0_’ın master ve web için boyutlandırılmş fotoğraflarını aşağıdaki bağlantılara sağ tıklayarak indirebilirsiniz_

.front master .png image file (300dpi, A4, .png, 5.8MB)
.front small resolution .png image for web (72dpi, 800x1132px, .png, 1MB)
.back master .png image file (300dpi, A4, .png, 8MB)
.back small resolution .png image for web (72dpi, 800x1132px, .png, 1.4MB)
.left master .png image file (300dpi, 3508x685px, .png, 1,7MB)
.left small resolution .png image for web (72dpi, 253x1132px, .png, 341kB)
.right master .png image file (300dpi, 3508x685px, .png, 1,5MB)
.right small resolution .png image for web (72dpi, 253x1132px, .png, 268kB)
.top master .png image file (300dpi, 2480x685px, .png, 1MB)
.top small resolution .png image for web (72dpi, 800x221px, .png, 153kB)
.bottom master .png image file (300dpi, 2480x685px, .png, 535kB)
.bottom small resolution .png image for web (72dpi, 800x221px, .png, 110kB)

etiket:

sezgi1.0:
96.000 alman mark’lık mutlak bir değişim değerine sahip biricik bir sanat yapıtı_

.-_-.
.sezgiler (joseph beuys’un ardından)_ serisinden
2012, tuval üzerine yağlı boya, resim/heykel, 30 x 21 x 5,8 cm,
96.000 alman mark’lık mutlak bir değişim değerine sahip biricik nesne
http://intuitions.httpdot.net/intuition1-0_/
.copyleft!_ , .-_-. , 2012

özgür/açık içerik: sezgi2.0_

.sezgi2.0_ için doğrudan bağlantı:

./intuition2.0/index.html

.sezgi2.0_ için index.html adındaki html dokümanını indirmek için bu linki sağ tıklayarak farklı kaydedin_

.biçim: html document (.html)
.boyut: 588bytes

.yukarıdaki html dokümanının kodunu görmek ve kopyalamak için tıklayın_

.proje web sitesinde yer aldığı şekliyle .sezgi2.0’ı iframe kullanarak sitenize gömmek için kullanabileceğiniz  html kodunu görmek ve kopyalamak için tıklayın_

.sezgi2.0_’ın sunucuda bulunamayan imaj yerine kullandığı alternatif metin (alt attribute):

.photo of ‘intuition’ by Joseph Beuys, 1968 © Copyright Estate of Joseph Beuys / Artists Rights Society (ARS), New York / VG Bild-Kunst, Bonn_

 

etiket:

.sezgi2.0_
.-_-.
.sezgiler (joseph beuys’un ardından)_ serisinden
2010, digitiple, html kodu, 589bayt,
kullanılan işletim sistemi, yazılım ve ayarlara bağlı olarak çeşitli biçimlerde
http://intuitions.httpdot.net/intuition2.0/
.copyleft!_ , .-_-. , 2010

 

özgür/açık içerik: sezgi2.1_

.sezgi2.1_ için doğrudan bağlantı:

http://intuitions.httpdot.net/intuition2.1/

.sezgi2.1_’ın intuition2.1(604×842).png isimli .png imaj için bu bağlantıyı .sağ tıklayarak kaydedin_

.biçim: .png image
.çözünürlük: 604x842px, 72dpi
.boyut: 15.7KB

.proje web sitesinde yer aldığı şekliyle .sezgi2.1’ı iframe kullanarak sitenize gömmek için kullanabileceğiniz  html kodunu görmek ve kopyalamak için tıklayın_

iframe boyutu: 624x864px

.sezgi2.1_ üzerinde yazan metin:

.photo of ‘intuition’ by Joseph Beuys, 1968 © Copyright Estate of Joseph Beuys / Artists Rights Society (ARS), New York / VG Bild-Kunst, Bonn_

 

etiket:

.sezgi2.1_
.-_-.
.sezgiler (joseph beuys’un ardından)_ serisinden
2010, digitiple, png image, 604x842px, 15.7KB,
.sezgi2.0_ isimli .-_-. yapıtının gnu/linux işletim sisteminde firefox 3.6.12 web tarayıcısı ile, freesans fontu (boyut 12) kullanılarak tarandığında nasıl gözüktüğünün imajı
http://intuitions.httpdot.net/intuition2.1/
.copyleft!_ , .-_-. , 2010

 

özgür/açık içerik: .sezgi3.0:
maddeden tamamen bağımsızlaştırılmış, sıfır-baytlık sanat yapıtı_

.yapıtı .tar.gz arşiv formatında indirmek için doğrudan link:
http://intuitions.httpdot.net/intuition3.0/intuition3.0.tar.gz

.sezgi3.0: maddeden tamamen bağımsızlaştırılmış, sıfır-baytlık sanat yapıtı_ sadece intuition3.0 (sezgi3.0) adında bilgisayarınızın işletim sisteminin masaüstü ortamı için boş bir bilgisayar dizini; masaüstünüz için boş bir klasör. yapıtı çevrimiçi olarak yukarıdaki bağlantıdan .tar.gz arşiv formatında indirip bilgisayarınızın masaüstüne açabilirsiniz veya doğrudan masaüstünüzde intuition3.0 adında bir klasör de oluşturabilirsiniz_

.yukarıdaki iframe’i dilediğiniz web sayfasına eklemek için gerekli html kodunu bu linki tıklayarak  görebilir ve kopyalayabilirsiniz_

.yukaridaki iframe’in gömdüğü html dokumanı doğrudan açmak için tıklayın_

yapıtın etiketi:

.sezgi3.0:
maddeden tamamen bağımsızlaştırılmış, sıfır-baytlık sanat yapıtı_
.-_-.
(.sezgiler (joseph beuys’un ardından)_ serisinden)
2010, digitiple, .tar.gz arşivi olarak dağıtılan masaüstü dosyası,
sıfır-bayt, kullanılan işletim sistemi ve temaya bağlı olarak çeşitli biçimlerde
http://intuitions.httpdot.net/intuition3-0_/
.copyleft!_, .-_-. , 2010

özgür/açık içerik: sezgi3.1_

.sezgi3.1_ için doğrudan bağlantı:

./intuition3.1/intuition3.1.png

intuition3.1.png isimli .png imajı indirmek için sağ tıklayarak kaydedin

.biçim: .png imaj
.çözünürlük:65x65px, 72dpi
.boyut:12.6KB

.proje web sitesinde yer aldığı şekliyle .sezgi3.1’i iframe kullanarak sitenize gömmek için kullanabileceğiniz  html kodunu görmek ve kopyalamak için tıklayın_

iframe boyutu:100x100px

 

etiket:

.sezgi3.1_
.-_-.
.sezgiler (joseph beuys’un ardından)_ serisinden
2010, digitiple, .png imaj, 65x65px, 12.6KB
.sezgi3.0_ isimli .-_-. yapıtının gnu/linux işletim sisteminde, özelleştirilmiş clearlooks teması ile nasıl gözüktüğünün imajı
./intuition3-1_/
.copyleft!_ , .-_-. , 2010

.copyleft!_ & krediler

.copyleft!_.-_-. , 2010
.copyleft!_
.ilgili içeriği dilediğiniz şekilde temellük etmekte özgürsünüz_
.amma velakin, atıfta bulunmak ve tekrar dağıtırken özgür formatlar ve özgür kültür lisansları kullanmak iyidir_
http://httpdot.net/tr/copyleft_/

 

.sezgi2.1 ve .sezgi3.1_’de değiştirilerek kullanılan gtk teması clearlooks_
.clearlooks gtk motoru Richard Stellingwerff ve Daniel Borgmann tarafından geliştirilmiş ve uygulanmıştır.
GNU Genel Kamu Lisansı

sezgi1.0:
96.000 alman mark’lık mutlak bir değişim değerine sahip biricik bir sanat yapıtı_

.-_-.
.sezgiler (joseph beuys’un ardından)_ serisinden
2012, tuval üzerine yağlı boya, resim/heykel, 30 x 21 x 5,8 cm,
96.000 alman mark’lık mutlak bir değişim değerine sahip biricik nesne
http://intuitions.httpdot.net/intuition1-0_/
.copyleft!_ , .-_-. , 2012

.sezgi2.0_
.-_-.
.sezgiler (joseph beuys’un ardından)_ serisinden
2010, digitiple, html kodu, 589bayt,
kullanılan işletim sistemi, yazılım ve ayarlara bağlı olarak çeşitli biçimlerde
http://intuitions.httpdot.net/intuition2.0/
.copyleft!_ , .-_-. , 2010

.sezgi2.1_
.-_-.
.sezgiler (joseph beuys’un ardından)_ serisinden
2010, digitiple, png image, 604x842px, 15.7KB,
.sezgi2.0_ isimli .-_-. yapıtının gnu/linux işletim sisteminde firefox 3.6.12 web tarayıcısı ile, freesans fontu (boyut 12) kullanılarak tarandığında nasıl gözüktüğünün imajı
http://intuitions.httpdot.net/intuition2.1/
.copyleft!_ , .-_-. , 2010

.sezgi3.0:
maddeden tamamen bağımsızlaştırılmış, sıfır-baytlık sanat yapıtı_

.-_-.
.sezgiler (joseph beuys’un ardından)_ serisinden
2010, digitiple, .tar.gz arşivi olarak dağıtılan masaüstü dosyası,
sıfır-bayt, kullanılan işletim sistemi ve temaya bağlı olarak çeşitli biçimlerde
http://intuitions.httpdot.net/intuition3-0_/
.copyleft!_, .-_-. , 2010

.sezgi3.1_
.-_-.
.sezgiler (joseph beuys’un ardından)_ serisinden
2010, digitiple, .png imaj, 65x65px, 12.6KB
.sezgi3.0_ isimli .-_-. yapıtının gnu/linux işletim sisteminde, özelleştirilmiş clearlooks teması ile nasıl gözüktüğünün imajı
./intuition3-1_/
.copyleft!_ , .-_-. , 2010

 

 

.iletişim//bağış/takip

l.-_-.l@httpdot.net
http://httpdot.net/.-_-./tr/

. .-_-. çalışmalarını takip etmek için .-_-. duyuru listesine üye olabilirsiniz_(ingilizce). bu liste .-_-. çalışmaları için tek duyuru yöntemidir_
.bütün .-_-. çalışmaları özgür ve .copyleft!_‘tir.

.bütün içerik özgür ve .copyleft!_’tir ve özgür dosya formatlarındadır.
.bu web sitesi Dreamhost sunucularında barınmakta ve aşağıdaki özgür yazılım ve standartlar üzerinden çalışmaktadır_
Debian GNU/Linux | Apache | Php | MySQL | WordPressSwiss | Sandbox | ogg theora | ogg vorbis | html5 | PNG | PDF| ODF
.en iyi ziyaret deneyimi için Firefox 3.5+ kullanın ve sunulan .copyleft!_ içeriği deneyimlemek için özgür yazılım tercih edin_
.mahremiyet!_ bu siteye ziyaretler Piwik yazılımı ile izlenmektedir. konu hakkında daha fazlasını öğrenmek ve dilerseniz izlenmekten çıkmak için tıklayın_
.copyleft!_ .ilgili içeriği dilediğiniz şekilde temellük etmekte özgürsünüz_ .amma velakin, atıfta bulunmak ve tekrar dağıtırken özgür formatlar ve özgür kültür lisansları kullanmak iyidir_

.bu sayfa .sezgi3.0: maddeden tamamen bağımsızlaştırılmış, sıfır-baytlık sanat yapıtı_‘nın (.intuition3.0: totally dematerialized, zero-byte work of art_) 13. istanbul bienali kapsamında sergilenmesi vesilesiyle .sezgiler (joseph beuys’un ardından)_ serisi ingilizce ana proje sitesinin (intuitions (after joseph beuys)_) 06.09.2013 tarihindeki halinden türkçe’ye çevrilmiştir ve bu tarihten sonra ingilizce ana proje sitesinde yapılmış olabilecek güncellemeleri içermemektedir_ projenin güncel ingilizce versiyonları için ingilizce ana proje sitesiniı ziyaret ediniz_

.click for main project website in english which may contain updated information about the series intuitions (after joseph beuys)_ .this page is the turkish translation of the english main project website as of 06.09.2013, on the occasion of the exhibition of .intuition3.0: totally dematerialized, zero-byte work of art_ at 13th istanbul biennial and may not contain the translation of the possible future updates to the main project website_

 

ingilizce’den türkçe’ye çeviri:
ibrahim ve anonymoushttpdot.net özgür kültürün eşit bireyleri .copyleft!_, ibrahim, anonymous, 2013, .-_-. , 2010

.translation form english to turkish:
ibrahim and anonymous: peers of free culture at httpdot.net .copyleft!_, ibrahim, anonymous, 2013, .-_-. , 2010

.bu sayfa en son 22.07.2018 tarihinde güncellenmiştir_
.this webpage was last updated on 22.07.2018

.click for english_